Reacties

"Dordrecht vindt dat 1572 en het Hofkwartier, de plek waar de Statenvergaderingen plaatsvonden, meer aandacht verdienen dan tot op heden het geval is geweest. Daarom wil de gemeente de historische feiten niet alleen kenbaar maar ook tastbaar maken voor een breed publiek."

Stadsarchief Dordrecht DiEP

Rol Act2

concept