Reacties

"Onze aanpak mag gerust interactief en innovatief worden genoemd. Ik doel dan bijvoorbeeld op de nieuwe presentatie-technieken die we inzetten en op het gebruik van mobiele routes. Dat is op deze schaal nieuw voor ons land. We bevestigen hiermee onze rol van koploper in de archiefsector."

Douwe Huizing, directeur Drents Archief

"De omslag in onze benadering van het publiek is groot. Van het sec aanbieden van delen van onze collectie, gaan bezoekers nu zelf aan de slag. We verleiden ze om zelf hun levensgeschiedenis te construeren, vast te leggen, op locatie te beleven en zo met anderen te delen. Dat is een wezenlijke verandering in de benadering."

Joke Wolff, medewerker pr en communicatie

Rol Act2

concept
verhaallijn bezoekersbeleving
programmering
scenario’s
eindregie