Reacties

"Het meerjarenprogramma "Brabant Aan Zee" heeft tot doel van West-Brabant een hoogwaardig watersportgebied te maken met een duidelijk profiel met als uiteindelijk doel een toename van de toeristisch/recreatieve bestedingen. Het is de uitdrukkelijke wens om projecten met daadwerkelijke investeringen binnen een afzienbare tijd te realiseren via het programma "Brabant Aan Zee" dat alle watergerelateerde projecten in West-Brabant en Tholen bundelt en op elkaar afstemt."

SES West Brabant

Rol Act2

concept
i.s.m. Tinker